foto1
Pałac w Kikole
foto1
Skwer w centrum Kikoła
foto1
Bieg Kikolski
foto1
Ścieżki nad jeziorem w Kikole
foto1
Scena nad jeziorem w Kikole
Tel. +48 500 837 986
okgk@kikol.plStrona Urzędu Gminy w Kikole

Strona Urzędu Gminy w Kikole www.kikol.pl

Czytaj Więcej

Kalendarz Imprez

Kalendarz imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Kikół

Czytaj Więcej

Galeria

Zdjęcia z imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Kikół

Czytaj Więcej

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Kultury Gminy Kikół

Czytaj Więcej

Klauzula informacyjna RODO

OŚWIADCZENIE w sprawie przetwarzania danych osobowych Facebook OKGK

OŚWIADCZENIE w sprawie przetwarzania danych osobowych Facebook Biblioteka

Raport o stanie zapewniania dostepności podmiotu publicznego OKGK

Pogoda

Zegar

Język Strony

enfrdeitptrues

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Witacz Plakat

Konkurs „Najpiękniejszy witacz dożynkowy na terenie gminy Kikół” fot. OKGK

Wójt Gminy Kikół oraz Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Kikół
zapraszają sołectwa gminy Kikół do udziału w Konkursie na „Najpiękniejszy witacz dożynkowy”

REGULAMIN KONKURSU
„Najpiękniejszy witacz dożynkowy na terenie gminy Kikół”

 

 • 1 Postanowienia Ogólne
 1. Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Najpiękniejszy witacz dożynkowy na terenie gminy Kikół”, zwanego dalej konkursem.
 2. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest gmina Kikół oraz Ośrodek Kultury
  Gminy Kikół, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs ma zasięg gminny i jest organizowany raz w roku.
 4. Konkurs ma charakter otwarty i jednoetapowy.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
 6. Konkurs skierowany jest do wszystkich sołectw z terenu gminy Kikół.
 7. Za przeprowadzenie i organizację konkursu, w imieniu Organizatora, odpowiada Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Kikół.
 8. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.okgkikol.pl oraz www.kikol.pl .
 • 2 Cel Konkursu

Celem Konkursu jest:

 1. Wyłonienie najpiękniejszego witacza dożynkowego w gminie Kikół.
 2. Kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych, kulturowych tradycji regionalnych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej.
 3. Prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w witacz dożynkowy.
 4. Promocja dorobku kulturowego polskiej wsi.
 5. Rozbudzenie i poszerzanie zainteresowań twórczością ludową.
 6. Aktywizacja i integracja mieszkańców w czasie wykonywania witaczy.
 • 3 Warunki uczestnictwa i zgłoszenie do Konkursu
 1. Uczestnikami konkursu są sołectwa, które zgłoszą się do konkursu.
 2. Spośród sołectw biorących udział w Konkursie laureatami zostaną te sołectwa, które otrzymają największą ilość punktów w wyniku dokonanej oceny.
 3. Sołectwo może zgłosić do Konkursu tylko jeden witacz dożynkowy
 4. Po wyłonieniu laureatów Konkursu, zwycięskie sołectwa otrzymają talon do wykorzystania na zakup nagrody rzeczowej mającej służyć sołectwu.
 5. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie:

1) prawidłowo wypełnionego zgłoszenia konkursowego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.,

2) podpisanej klauzuli informacyjnej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu,

 1. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 20 sierpnia 2021 roku:
 • osobiście lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą pocztową na adres: Ośrodek Kultury Gminy Kikół, Pl. Kościuszki 7A, 87-620 Kikół.
 1. Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Każdy ww. dokument musi być podpisany przez sołtysa zgłaszanego sołectwa.
 3. Podstawowe materiały wykorzystane przy budowie witaczy muszą być związane ze świętem plonów (m.in. kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty).
 4. Witacze dożynkowe wykonane powinny być na własny koszt oraz z wykorzystaniem własnych materiałów.
 5. Organizator wyklucza udział w kompozycji żywych zwierząt.
 6. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • 4 Ocena zgłoszeń
 1. Organizator powołuje Komisję Konkursową. Skład Komisji jest jawny i będzie opublikowany na stronie internetowej www.okgkikol.pl oraz www.kikol.pl. Pracami komisji kieruje Przewodniczący wskazany przez osobę powołującą.
 2. Komisja Konkursowa dokona oceny witaczy w przed dzień Dożynek Gminno-Parafialnych w Kikole, które odbędą się 29 sierpnia 2021 r.
 3. Komisja dokona oceny wszystkich zgłoszonych witaczy poprzez odwiedzenie miejsc, w których znajdują się zgłoszone do konkursu witacze.
 4. O terminie oceny witaczy przez Komisję Konkursową dane sołectwo zostanie odpowiednio wcześniej poinformowane.
 5. Z prac komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 • 5 Kryteria oceny zgłoszeń
 1. Komisja Konkursowa oceniając witacze dożynkowe będzie brać pod uwagę następujące kryteria:

1) Zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki – od 0 do 5 pkt.

2) Różnorodność użytych do wykonania witacza podstawowych materiałów naturalnych, takich jak: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła itp. – od 0 do 5 pkt.

3) Walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły – od 0 do 5 pkt.

4) Ogólny wyraz artystyczny – od 0 do 5 pkt.

 1. Komisja dokona wyboru najpiękniejszego witacza dożynkowego oraz przyzna odpowiednio I, II i III miejsce.
 2. Komisja może przyznać także wyróżnienia maksymalnie dwóm sołectwom.
 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg.
 2. Prawo interpretowania Regulaminu Konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w Regulaminie przysługuje Organizatorowi Konkursu.
 3. Organizator może wykorzystać uzyskane w związku z Konkursem materiały do działań informacyjnych i promocyjnych związanych z Konkursem.

Menu Strony